PODELA

Uvodne napomene

Postoje razne podele kada su u pitanju afričke ljubičice. Mogu se deliti po obliku i boji lišća. Mogu se deliti po obliku, boji ili veličini cveta, ali najčešća je podela po tipu biljke.

Napravićemo najjednostavniju podelu:

  • Standardne
  • Mini - mikrominijaturne
  • Mini - minijaturne
  • Mini - poliminijaturne
  • Trailer (lozice)
  • Chimera

U nekim podelama mogu stajati i "ruski varijeteti" kao posebna grupa, ili pak "inostrani varijeteti" kada su ruski sajtovi u pitanju. U suštini, ovo bi bila osnovna podela afričkih ljubičica, bez obzira od čijih su selekcionara nastale. Kao podgrupa standatdnih varijeteta ili čak samostalna grupa mogu stajati i chimere.

Ovakva podela je nastala zahvaljujući prečniku krune. "Zlatno pravilo" kod ljubičica - prečnik saksije tri puta manji od prečnika rozete. U tabeli, dole, možemo videti koje su to razmere:

PODELA LJUBIČICA PREČNIK ROZETE PREČNIK SAKSIJE
MINI  do 15cm od 5cm
POLUMINI od 15 do 20cm od 5 do 6.5cm
STANDARDI od 20 do 40cm od 7 do 13cm
KRUPNI STANDARDI od 40cm od 13cm

1. Standardne afričke ljubičice (feather)

Ova vrsta ljubičica se najčešće sreće tj. najzastupljenija je u odnosu na ostale (mini, polumini, krupni standardi ). Prečnik rozete se kreće od 20 do 40cm. Saksija treba da ima prečnik od 7 do 13cm. U principu su jednostavne za održavanje i manipulaciju. Uslovi za za njihov normalan rast i razvoj  su već dobro poznati te ih ne treba posebno opisivati.

2. Mini afričke ljubičice

(mikrominijaturne, minijaturne i poliminijaturne)

Što se tiče ove vrste ljubičica mogla bi da se napravi jedna mini podela u okviru ove grupacije i to na mikrominijaturne, minijaturne i poluminijaturne. Prečnik rozete kod minijaturnih vrsta je do 15cm, a kod poluminijaturnih od 15 do 20cm. Veličina saksije je 5cm za mini ljubičice i 5 do 6.5cm za polumini ljubičice.  Uslovi za njihov razvoj su isti kao i kod ostalih grupacija. Jedini problem, ako to tako možemo reći, bi bio kod manipulacije njima a sve zbog njihove veličine.

3. Trailer (lozica) afričke ljubičice

U ovu grupu afričkih ljubičica se ubrajaju one ljubičice koje rastu u vidu lozica. Mogu biti minitraileri, polumini traileri i standard traileri. Što se tiče njihovog rasta, razvoja, razmnožavanja ili brige o njima, procedura je identična kao i kod standardnih, minijaturnih ili poluminijaturnih vrsta. Uslovi za rast bi bili sledeći: dosta svetla - ne direktno sunce, zalivanje dva puta nedeljno, izbaciti višak vode iz zdele, prehrana po mogućnosti pri svakom hidriranju, idealna temperatura 18-22°C, ukloniti mrtvo lišće. Ukoliko postoji mogućnost (nije obavezno) obezbediti im viseće saksije.

O njihovoj lepoti i posebnosti  ne treba govoriti, slike ipak govore više od reči. Zato, ako želite da vas trailer izgleda kao ovaj sa slike dole, pratite upustva koja su prikazana putem slika koje slede.

4. Chimera

Ova grupa ljubičica je specifična iz više razloga. Naime, one su proizvod genetskih mutacija i nastaju sasvim slučajno. Njihova karakteristika su trakaste pruge koje idu iz centra cveta prema krajevima  latica. Za razliku od ostalih ljubičica one se ne mogu proizvoditi iz lista, zapravo mogu, ali tada se neće pojaviti biljke koje su identične svojoj matičnoj biljci. Da bi se zadržao njihov jedinstven izgled potrebno je da se biljka proizvede iz izdanaka, rasčlanjivanjem  ili iz cvetne reznice.

Evo primera:

Da bi ste formirali punu saksiju lozice potrebno je da imate bar tri biljke koje ćete rasporedite u večoj saksiji. Otkinite im vrhove. To će podstaći stvaranje većeg broja pelcera i, vremenom, kako biljka bude rasla trebalo bi da dobijete punu saksiju, kao na slici dole.

istorija-sr.jpg

gajenje-sr.jpg

podela-sr.jpg

razmnozavanje-sr.jpg

bolesti-sr.jpg

tipovi-sr.jpg