Procedura za naručivanje

KORAK 1,2 (DODAJ U KORPU)

Izaberite iz kataloga željeni proizvod (list) pritiskom na dugme Dodaj u korpu posle čega će se otvoriti prozor koji Vas obaveštava de ste proizvod uspešno dodali u korpu.

NAPOMENA: U katalogu proizvoda su date cene po listu, ukoliko je predmet kupovine pelcer, mlada biljka, odrasla biljka ili ljubičica u cvatu kontaktirajte prodavca. Za detaljan opis proizvoda pritisnite dugme Više koje se nalazi kod svakog proizvoda!

Kupovinu možete nastaviti pritiskom na dugme Nastavite kupovinu u protivnom pritisnite dugme Nastavite za naplatu

Pregled svih proizvoda, u svakom trenutku, koje ste uneli u korpu možete videti pritiskom na dugme Korpa koje se nalazi u gornjem desnom uglu. Korpu možete dopunjavati novim proizvodima ili brisati pogrešno unete. Ukoliko ste završili punjenje korpe pritisnite dugme Plaćanje kako bi nastavili sa naručivanjem.  

KORAK 3 (PREGLED VAŠE KORPE)

Na slici koja sledi je prikazan kompletan sadržaj korpe gde možete menjati količinu proizvoda, brisati proizvod i videti ukupnu cenu poruđbine. Ukoliko želite da dodate još neki proizvod pritisnite dugme Nastavite kupovinu.  

->

KORAK 4 (AUTORIZACIJA, KORISNIČKI NALOG)

Ako ste već registrovani kao korisnik pritisnite Kliknite ovde i unestite Vašu E-mail adresu i Šifru, te se potom prijavite na Prijavi se, ukoliko niste prijavite se kao novi korisnik (klijent) unosom osnovnih podataka o sebi. Uneta E-mail adresa i šifra će se koristiti za buduće naručivanje i kontakt. Šifru obavezno čuvati! 

KORAK 5,6 (ADRESA ISPORUKE/NAPLATE)

Unesite adresu isporuke koja se može i razlikovati od adrese plaćanja. Za sada je plaćanje robe moguće samo pouzećem tako da je adresa isporuke i adresa naplate ista. Pritisnite zatim Sačuvaj kako bi Vaši podaci o nalogu i adresi bili sačuvani.

KORAK 7,8 (IZBOR ISPORUČILACA)

Ukoliko postoji veći broj isporučolaca izaberi jedan. Za sada se isporuka robe vrši samo preko isporučioca CITY EXPRESS iz Beograda na teritoriju cele države u roku od 24 časa. Ubacite, ukoliko želite, i dodatni komentar na vašoj porudžbini. Obavezno pročitajte uslove korišćenja i potvrdite opciju Prihvatam uslove korišćenja i pridržavaću ih se bezuslovno kako bi nastavili naručivanje.

->

KORAK 9 (IZBOR NAČINA PLAĆANJA)

Ukoliko postoje više načina plaćanja izaberi jedan. Za sada je moguće samo plaćanje pouzećem. Pritisni dugme Plaćanje pouzećem.  

KORAK 10 (POTVRDA PORUDŽBINE)

Ukoliko nemate potrebe za dodatnim izmenama u porudžbenici pritisnite dugme Potvrđujem moju porudžbinu.

U trenutku kada se pojavi potvrda da je poslata porudžbina na vašu  E-mail adresu će stići 2 poruke kojima Vas obaveštavamo da je porudžbina primljena i da se obrađuje.  

Hvala na pažnji !

end

narucivanje-sr.jpg

isporuka-sr.jpg

placanje-sr.jpg