Kako zakoreniti himeru

Imamo odličan primer zakorenjivanja ljubičice peteljkom. Evo jednog  primera kako možemo da zakorenimo  himeru :

->

Naravno, zakorenjivanje himera putem peteljke je poznato, ali ponekad imamo skoro formirani pelcer,  sa lepim i velikim listićima. To nam daje veću verovatnoću preživljavanja ove vrste pelcera nego kada su ti listići u pazuhu grančice sitni i oskudni. Ovo možemo nazvati još jednim malim čudom kod afričke ljubičice.

->

end

saveti-sr.jpg

zanimljivosti-rs.jpg

web%20link-sr.jpg