LJUBIČICE DUGOG VRATA

Kako ljubičica raste niže lisće umire i suši se, a dugački vrat (stabljika biljke) se razvija. Afričku ljubičicu bi tribalo praktično presađivati svakih 6 meseci kako bi se izbegla ovakva situacija.

Sa ljubičice kojoj je potrebno presađivanje pre svega treba ukloniti sve stare, mrtve i suve listove. Kada smo to uradili ostaje nam samo da prerežemo taj dugački vrat ljubičice.

U normalnim slučajevima, ljubičicu bismo posadili u saksiju iste veličine samo malo dublje, odnosno pokrivajući "vrat" svežim supstratom. Međutim za ljubičicu koju ću prikazati ova saksija nije dovoljno duboka te tako moramo preduzeti radikalnije postupke, kao što sam već napomenula, te odseći "vrat" ljubičice. Evo kako to izgleda na slikama koje slede.

->

->

Dakle, mi moramo iznova zakoreniti krunu ljubičice, odnosno, ideja je da se, nakon svega, biljci da novi početak, uključujući i korenov sistem. To će se postići tako što će se prerezati vrat ljubičice na oko 1-1.5cm ispod krune biljke. Obavezno koristiti čisti alat, saksiju i naravno pripremiti sveži supstrat gde će biljka biti posađena. Napraviti udubljenje u supstratu i postaviti biljku u njega. Truditi se da se ne izvrši prevelika presija na zemlju oko biljke, kako ne bi došlo do toga da koren ne može lepo da se razvija. Kada se sve završi ima se utisak da ljubičica izgleda ponovo "normalno", izuzev činjenice da nema koren!

Ljubičica bez korena koja je sveže posađena bi lako mogla da se osuši. Da do toga ne bi došlo, postavićemo je u plastični kontejner kao na slici (mada će i obična providna kesa odlično poslužiti svrsi) i tu je ostaviti oko mesec dana dok se ne pojavi novi korenov sistem. Naravno pre postavljanja u kontejner ili kesu dobro navlažiti zemlju biljke i još bolje je ocediti. Kada prođe mesec dana ukloniti kontejner ili kesu kojom je biljka bila prekrivena.

Sada, naravno, vaš posao će biti da bolje vodite računa o biljci u buduće kako se ne bi ponovila ista situacija. Biljci obezbediti dobro osvetljenje, navodnjavati je kada je to potrebno, i redovno uklanjati mrtvo i suvo lišće i cvetove. U sledećih 6 meseci presadite ljubičicu tako što ćete ukloniti donji sloj zemlje ispod korena, a nju spustiti niže u saksiju dodavajući pri tome sveži supstrat koji će pokriti (mali) vrat.

end

saveti-sr.jpg

zanimljivosti-rs.jpg

web%20link-sr.jpg