Užiljavanje na različite načine

U odeljku koji govori o razmnožavanju ljubičica opisala sam klasične (i ujedno najčesće) primere užiljavanja, odnosno, zakorenjivanja ljubičica. Ovde ću ponoviti te primere, ali prikazati i neke nove načine koje primenjuju iskusni kolekcionari.

1. Dakle, svima je najpoznatiji način užiljavanja lista, pelcera ili čak cele biljke u vodi, koje po puštanju žila presađujemo u zemlju. Evo primera u slikama:

2. Sledeći primeri bi bili vezani za direktnu sadnju lista ili pelcera u zemlju (supstrat), pa u to ime evo i nekih primera u slikama:

->

3. Kao poseban vid užiljavanja i pri tome veoma elegantan, jeste užiljavanje biljaka pomoću Jiffy  tableta. Kada užiljavate biljke putem ovih tableta drastično ćete povećati procenat opstanka vaših biljaka u odnosu na sve druge vrste podloga. Listovi ce pustiti veći broj malih biljaka. Ako pri tome dodate još i providne kutije u kojima ćete zatvoriti rasađene listove i pelcere, onda je to definitivno pun pogodak.

Sledeća dva primera koja ću predstaviti nisam primenjivala u svojoj praksi, ali verujem da su podjednako dobri kao i ostali primeri koji su nam dobro poznati. To su primeri koje sam pronašla na internetu i deluju veoma zanimljivo. Pogledajte slike, probajte, pa prosudite sami.

4. Na slikama dole vidite kako se list može zakoreniti, a da pri tome nije ni u jednoj od poznatih podloga (voda, zemlja ili Jiffy). Jednostavno, uzmite posudu, sipajte par kapi vode (ili ne), prekrijte je aluminijumskom folijom, napravite mali otvor i postavite odrezani list ili pelcer u taj otvor. Posle izvesnog vremena pojaviće se žilice.

5. Drugi, novi, primer bi bio upotreba kesica koje se hermetički zatvaraju ili tzv "zip" kesice. One, u suštini, stvaraju istu atmosferu kao i kutije u koje postavljamo listove ili biljke koje hoćemo da zakorenimo ili razmnožimo. Pošto su čvrsto zatvorene dolazi do kondezacije i na taj način, kapljice koje se formiraju, omogućavaju biljci potrebnu vlagu. To je takođe bitno za nas jer na taj način nismo u obavezi da često zalivamo novoposađene listove, već se mozemo baviti nekim drugim stvarima. Ujedno, ovo je izuzetan primer koji mogu primeniti svi kolekcionar koji imaju manjak prostora. Na slikama možete videti da list možete zakorenjivati sa podlogom, a i bez nje. Kesice ćete jednostavno okačiti o kanap ili na šipku u blizini svetlosti  i ostaviti ih dok ne puste pelcere.

->

Jedna od najpoznatijih ruskih kolekcionara, Elena Lebeckaja, zakornjuje svoje biljke na ovaj način takodje. To nam samo govori da je ovaj način veoma dobro ispitan, te da je, po svoj prilici, najpraktičniji, najpouzdaniji i sa velikim procentom zakorenjenih  listova.  Na sledećim fotografijama se može videti kako ona to radi:

end

saveti-sr.jpg

zanimljivosti-rs.jpg

web%20link-sr.jpg