Tipovi cvetova i listova

Varijante boja, oblika i forme cvetova kod afričkih ljubičica se sve više uvećavaju iz godine u godinu. Neki od važnijih tipova su sledeći:

Zvono (Bell)

Pojedinačni cvetovi u obliku zvona.

->

->

end

Himera (Chimera)

Cvet sa trakastim šarama koje se šire iz centra cveta.

->

->

end

Dupli cvet

Najmanje deset latica koje prikrivaju žuti centar.

->


->

end

Fantazija (Fantasy)

Cvet sa mrljama, prugast ili zrakast sa kontrastom boja ili sa zagasitom senkom iste boje. Cvet može biti bilo kog tipa ili oblika.

->

->

end

Resast (Fringed)

Cvet je jako nazubljen ili resast sa spoljašnje strane latice. Cvet može biti bilo kog tipa ili oblika.

->

->

end

Oivičen (Edged)

Cvet može biti bilo kog oblika. Latice cveta su oivičene belom. ili pak bilo kojom bojom. Ženeva ili Ženeva oivičen (Geneva or Geneva edged): Latice cveta su oivičene belom bojom.

->

->

end

Višebojan (Multicolor)

Cvet sa dve ili više boja.

->

->

end

Poludvostuk (Semidouble)

Cvetovi imaju više od standardnih pet latica, cvet kao da ima ćubicu ili čuperak u središtu, ali se ipak vidi žuti centar.

->

->

end

Jednostruk (Single)

Cvet ima pet latica, sa dve gornje latice koje su obično manje od ostalih tri donjih latica.

->

->

end

Zvezdast (Star)

Cvetovi imaju pet latica jednake veličine i jednako udaljene jedna od druge. Cvet može biti pojedinačni, poludvostuk ili dvostruk. Dvostruka zvezda ima dodatne slojeve latica ali ipak sa očuvanom formom zvezde.

->

->

end

Dvo-nijansni (Two-tone)

Cvetovi imaju dve nijanse iste boje.

->

->

end

Osa (Wasp)

Cvetovi su jednostruki i svaka latica je vrlo uzana.

->

->

end

Tipovi listova

UVOD

Listovi kod afričkih ljubičica rangiraju se po boji, od svetlo zelene do tamno-mahagoni zelene. Oznake na sarenim listovima (sa dodatkom zelenih senki), mogu biti bele, krem, svetlo žute ili ružičaste senke od svetlo roze do tamne boje vina. Pored boje, oblici listova su takodje karakteristični. Evo nekih zajedničkih tipova listova koje sam pronasla na internetu

       Crvena                    Roze                         Srebrna

->

          Tamna                    Srednja                     Svetla

->

                                  Crvena poleđina

end

Ivice (Edges)

                 Ravan                                    Tršav

->

               Reckasti                               Serrated

->

                Kašikast                               Talasast

end

Oblici (Shapes)

            

              Devojka "Girl"                             Srce

->

                                         Zelenika                         

                

                 Dugolisni                               Ovalni

->

           Šiljat                       Kružni                     Običan

end

Struktura i površina (Textures & Surfaces)

               Bustle Back                                Sjajan

                                          Dlakav

->

                                      Clackamus

                                        Šljunkovit

->

                  Naboran                                  Običan

end

Šarenolisnost (Variegations)

                                          Kruna

->

                                      Girl-devojka

->

                                        Mozaik

                                  Tommy Lou sara

end

Složen, Osiji metež ili Praseća zadnjica (Compound, Wasp Bustle, or Piggyback)

List je sastavljen od jednog većeg i dva manja dela (režnja).

->

->

end

"Devojka" tip (Girl)

Duboko ukrašeni zupcima (nazubljeni) listovi obično zaokrugljeni u obliku srca sa belom do žutom oznakom na osnovi (podnožju) svakog lista. Ova oznaka se može produžiti od stabljike do ivice lista.

->

->

end

Zelenika (Holly)

Jako ćubasto lišće sa kovrdžavom ivicom lista na gore ili savijen u nazad sa preterano talasastom ivicom nalik listu zelenike.

->

->

end

Dugolisni ili Paučinast (Longifolia or Spider)

Uzano, šiljato, slično traki (trakasto) lišće sa obe ravne ivice ili talasaste ivice.

->

->

end

Jednostavan ili Običan (Plain or Tailored)

Jednostavna građa i forma i ponekad poznat kao standardni ili "muški" tip lista.

->

->

end

Šiljast - špicast (Pointed)

Kraj lista ide do jedne tačke na vrhu.

->

->

end

Naborani (Quilted)

Listovi imaju jasno uzvišene površine između žilica lista. Neki listovi imaju rub kao korica kod kolača.

->

->

end

Tršav, Resast, Talasast ili Nabran (Ruffled, Fringed, Wavy, or Fluted)

List ima zupčaste (reckaste) ili čupave (neravne) ivice.

->

->

end

Kašikast, jajast (ovalan), peharast - kupast (Spooned, Ovate, Cupped-up)

Listovi su konkavni (udubljeni) sa uzvišenim ivicama slično kašiki.

->

->

end

Supreme (Supreme)

Listovi su debeli, dlakavi i prožeti, kao olovkom, jakom peteljkom lista.

->

->

end

Cracker, clckamus

List izgleda kao da ima naprsline, brazde celom svojom dužinom.

->

->

end

Šatirani - raznobojni, šareni (Variegated)

Listovi (osim tamno zelene) mogu imati šare u beloj boji, krem, svetlo žutoj, ili tamno ružičastoj do svetlo ružičaste ili do zagasite, vino crvene boje.

->

->

Šatirani listovi: Određuju sve šarene (raznobojne) listove osim u dva dole data slučaja:

  • Šatirana kruna
  • Mozaik šara

end

Evo još nekih primera tipova listova

->

->

end

istorija-sr.jpg

gajenje-sr.jpg

podela-sr.jpg

razmnozavanje-sr.jpg

bolesti-sr.jpg

tipovi-sr.jpg