Načini razmnožavanja

IZ LISTA

Razmnožavanje iz lista je najčešći , najpoznatiji i najjednostavniji  oblik razmnožavanja afričkih ljubičica. Pre svega treba znati da se na ovaj način mogu razmnožavati svi tipovi ovih biljaka osim chimera. One se moraju razmnožavati ili izdankom ili putem reznica.

List koji bi tribalo da posluži za razmnožavanje odabrane ljubičice odseći sa drugog ili trećeg reda listova na kruni, zbog toga što su oni bliži centru krune mladi (nezreli), a oni listovi koji su pri rubu krune prestari i slabi. Dakle, najveću moć pri ožiljavanju imaju jaki, zdravi listovi pri sredini krune. Tako odabran list treba zaseći koso na 3-4 cm od kraja lista pod uglom od 45° u odnosu na stabljiku, a onda ga treba ili posaditi u zemlju ili pak staviti u vodu da pusti koren.

List možete ožiljavati u različitim posudama, pa za to imate nekoliko primera ožiljavanja u vodi:

Ukoliko želite da list posadite odmah onda to učinite tako da ga položite u zemlju, takođe pod uglom, na dubini 1-1.5 cm.

->

Takav list će, u proseku,  za mesec dana pustiti i koren i mlade listiće. Na slici gore imate primere listova u različitim fazama rasta.

Listovi se mogu saditi i u sve popularnijim tabletama.  Evo kako to izgleda: Ove tablete su u prirodi iste veličine kao i na slici (mogu biti veće ili manje, ili čak u vidu malih saksijica).

Tablete treba spustiti u posudu u koju ste predhodno sipali vodu.

Presovana smesa će upijati vodu do kraja svojih mogućnosti, nakon čega ćete izvaditi formiranu tabletu. Razlika između tablete pre i posle upijanja vode je očigledna.

Na tabletama se sa jedne strane nalazi udubljenje. Ono  nam govori koju stranu tablete treba okrenuti na gore pri manipulaciji sa njom. To bi trebalo sprečiti prosipanje njenog sadržaja u vodi pri njenom formiranju kao i kasnije kada želimo da je iskoristimo za sadjenje. Mrežica, koja je takodje vidljiva na slici, služi istoj svrsi - sprečiti rasipanje sadržaja tablete.

Moglo bi se reći da je ovo uredniji način rasađivanja biljaka. Poznato je da korišćenje zemlje ili supstrata za sobom ostavlja veliki nered bez obzira koliko se mi trudili da sve pažljivo odradimo. Dakle, pred sobom imamo jedan elegantan, praktičan  i savremen način za rasađivanje biljaka.

->

Rasađene biljke možete držati odvojeno ili zbirno, sasvim je nebitno; jedna drugoj neće smetati u toku razvoja. Tako mogu ostati sve dok im ne postane tesno i bude došlo vrema da se rasade u odgovarajuće saksije.

end

RASČLANJIVANJEM

Rasčlanjivanje podrazumeva razdvajanje novih mladih biljaka koje su nikle na matičnoj biljci. Mlade biljke se mogu pojaviti  u većem broju i napraviti pravu malu  gužvu u saksiji, ometajući  osnovnu biljku u rastu i razvoju.

Tada je neophodno pristupiti rasčlanjivanju. Izvaditi biljku iz saksije i pažljivo razgrnuti zemlju. Oštrim nožem ili skalperom,  pažljivo, odvojiti mladice. Čak iako mladice nemaju žilice, to ne bi tribalo da predstavlja problem. Ove biljke posaditi u malim čašicama trudeći se pri tome da imaju dobru komunikaciju sa zemljom, što je vrlo bitno kod onih biljaka koje su posađene bez korena. U početku zalivati malo češće dok se biljke ne adaptiraju na novu sredinu.

->

->

end

IZDANKOM

Pre svega treba pripremiti biljku, a potom, ukoliko je u cvetu, odseći svaki cvetić kao što imamo primer na slikama dole.

->

Biljka kao takva je spremna da joj se odreže gornja polovina, otprilike ispod drugog reda listova. Za ovo vam je potrban oštar nož, žilet  ili skalpel, naravno, prethodno dobro očišćen.

->

Kada ste to napravili, dobili ste praktično dve biljke.

Koji je sledeći korak? Ukoliko postoji po neki list više skinuti ga, a zatim odsečeni deo biljke posaditi u novu saksiju.

Drugi deo biljke, koji je manje lep, ostaviti po strani i sačekati da se pojave novi izdanci. Kada se to dogodi trebalo bi sačekati da novi izdanci porastu dovoljno da bi mogli samostalno da žive. Oštrim nožem odseći izdanak i zasebno ga posaditi.

end

SEMENOM

I afričke ljubičice se mogu rasađivati iz semena, kao i sve druge biljke, ali se to ne praktikuje iz više razloga. Seme je veoma sitno i pri tome veoma teško za manipulaciju, što je slučaj i sa rasadom.

Prvo šta treba uraditi je da se pripremi zemlja koja će biti rastresita i dobro usitnjena. Zemlju usuti u posudu koja će imati dobru drenažu. Tako pripremljenu zemlju namočiti vodom i to bi bilo najbolje uraditi uz pomoć boce sa raspršivačem. Pripremljeno seme polako rasporediti po nakvašenoj površini.

->

->

Poklopiti posudu tako de smanji gubitak vlage i po potrebi zalivati. Sačekati vreme kada će seme proklijati i po površini se pojaviti mlade biljkice. Tada pripremiti male posudice i štapić koji je na vrhu zasečen u "V" izrez i koji će poslužiti kod rasadjivanja ovih sićusnih biljaka.

Treba još reći i to da se prilikom rasadjivanja obavezno moraju odbaciti sve zakržljale i male biljke koje bi nam samo oduzimale vreme a njihov razvoj ne bi davao očekivane rezultate. Bilo kako bilo, potrebno je puno vremena i, samim tim, strpljenja pa da biljke iz semena izrastu na neku prihvatljivu veličinu koja bi nam omogućila lakšu manipulaciju.
Ako sve budemo uradili kako treba imaćemo naše nove bilke kao na slici.

Kao što sam već rekla, rasadjivanje afričkih ljubičica iz semena se ne praktikuje, a u prilog tome pogledajte jednu fotografiju iz kuće koja se bavi velikom proizvodnjom ovih biljaka. Naime, slika govori više od reči.

end

PETELJKOM

Ovaj vid razmnožavanja afričkih ljubičica najčešće se primenjuje kod chimera. To je važno zbog toga što će chimere jedino na taj način zadržati svoje posebnosti u vidu prugastih šara na laticama i biti identične svojim roditeljima. Ukoliko bi se chimere razmnožavale semenom ili listom dobili bi biljku sasvim različitu od matične biljke.

->

->

end

istorija-sr.jpg

gajenje-sr.jpg

podela-sr.jpg

razmnozavanje-sr.jpg

bolesti-sr.jpg

tipovi-sr.jpg